• Reacondicionament de vàlvules de tot tipus
   • Seient
   • Bola
   • Comporta
   • Globus
   • Mascle
   • Papallona
   • Pistó
   • Recirculació
   • Reductors de pressió
   • Retenció
   • Seguretat
   • Transports especials
   • Etc
  • Recarregues especials
   • 13% Crom
   • Estellites
   • Hastelloys
   • Inconels
   • Tot tipus de fusions
  • Anàlissis tècnics de problemes
   • (millora de vàlvula a mida del servei que efectuarà, consultar dep.Tècnic)
  • Assessorament tècnic.
  • Recuperació de la vàlvula per a complir la norma.
  • Recuperació de avenços en brides Socket-Weld
  • Actuadors ->
   • Hidràulics
   • Neumàtics
   • Elèctrics
  • Reparació de actuadors
  • Proves de fugues, calibració y posta a punt dels actuadors
  • Fabricació de parts internes (recànvis) de tot tipus de vàlvules
  • Proves de ressistència y estanqueijat
   • Hasta 1000 kg/cm2 (Hidràulica)
   • Hasta 200 kg/cm2 (Neumàtica)
 • Regulació, control e instrumentació
  • Reacondicionament, calibració de vàlvules de control
  • Acoblament de posicionadors
 • Vàlvules de seguretat
  • Reparació
  • Lapeig
  • Calibració y taratge de vàlvules de seguretat.
   • Pressió de tancat ->
    • 200 Kg (En neumática)
    • 600 Kg (En hidráulica)
   • En banc de proves amb lectura digital
   • Rangs de prova de 0.010 Kg a 200 Kg (N2)
  • Expedició de certificat.